Thứ 2 ngày 26/08/2019

Ngôn ngữ
Thiết bị máy công trình
Máy ủi bánh xích

 
Caterpillar D6R serriII made in USA 
 
 
 Sử dụng trong khai khoáng, thủy điện...

 

 Trọng tải: 

 

  Thời gian làm việc: 

 

  Năm sản xuất: 2002

 

 Chi tiết giá: xin liên hệ 0904 811619  
 
******************************
 
Caterpillar D8R made in USA 
 
 
 
 Sử dụng trong khai khoáng, thủy điện...

 

 Trọng tải: 

 

 Thời gian làm việc: 15500h

 

 Năm sản xuất: 2003

 

 Chi tiết giá: xin liên hệ 0904 811619 

 

******************************

 

Caterpillar D11N made in USA

 

 

 

 Sử dụng trong khai khoáng, thủy điện...

 

 Trọng tải: 

 

 Thời gian làm việc: 28000h

 

 Năm sản xuất: 1991

 

 Chi tiết giá: xin liên hệ 0904 811619  

 

****************************** 

Share |

Từ khóa:       

Các sản phẩm khác
Máy ủi bánh xích
Máy xúc bánh lốp

Máy xúc bánh lốp

Máy ủi bánh xích
Máy xúc bánh xích

Máy xúc bánh xích


Banner bên phải Banner phải 3 Banner phải 4 Banner phải 5 Banner phải 6
1 2 3 4 5